Kizárólag az Elektronet előfizetői hálózatából érhető el.


Levelezés

 

Jelenlegi hely

  Általános Szerződési Feltételek, az Egyedi előfizetői szerződések iratmintái, a szolgáltatások minőségi célértekeinek teljesítése, valamint az adatvédelmi tájékozató

  Aktuális Általános Szerződési Feltételeink az egyes szolgáltatásokra:

  Telefon ÁSZF
  Internet ÁSZF

  Előfizetői tájékoztatás 2021. június 30-tól hatályba lépett 22/2020. (XII.21.) NMHH rendelet "Eszr.", valamint a 25/2020. (XII.21. NMHH rendelet "Eszmr." miatti Ászf módosításokról.

   

  Egyedi előfizetői szerződések mintái az egyes szolgáltatásokra:
  Digitális Kábeltelevízió (hatályos 2013. január 1-től)
  Internet (hatályos 2013. január 1-től)
  Telefon (hatályos 2013. január 1-től)

   

   

  Az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről szóló 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendeletben foglalt követelmények teljesítésése:
  Internet szolgáltatás 2013. évben

   

  Az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről szóló 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendeletben foglalt követelmények teljesítésése:
  Internet szolgáltatás 2012. évben

  Az Elektronet Zrt az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének a fogyasztók védelmével összefüggő követelményeiről szóló 229/2008 (IX.12) Kormányrendeletben foglalt minőségi mutatók teljesítését tartalmazó közleménye:
  Internet szolgáltatás 2011. évben

  Az Elektronet Zrt. ÁSzF-ek 5. sz. mellékletét képező adatvédelmi tájékoztatója: Adatkezelés, adatvédelem